Øystein er ansvarlig trener for skøyteskolen. Han har vært aktiv på skøytebanen siden … og … og …